Awersy euro

¬ródło: www.nbp.pl
2 euro

1 euro

50 centow 5 eurocentów wskaż monetę
20 centów 2 centy
10 centów 1 cent
Informacje o euro
Rewersy euro