¬ródło: www.nbp.pl
Więcej informacji o euro
2 euro
1 euro
50 eurocentow 5 eurocentów
20 eurocentów 2 eurocenty
10 eurocentów 1 eurocent