god這 Irlandii
AMHR篾 NA BHFIANN

Sinne Fianna F壾l a t faoi gheall ag 仝rinn,
Bu甐n d嫫 slua thar toinn do r壾nig chughainn,
Faoi mh鏙d bheith saor,
Seant甏 嫫 sinsear feasta
N fh墔far faoin tior嫕 n faoin tr壾ll.
Anocht a th嶧m sa bhearna bhaoil,
Le gean ar Ghaeil chun b壾s n saoil
Le guna scr嶧ch faoi l嫥hach na bpil嶧r
Seo libh canaig amhr嫕 na bhFiann.
hymn Irlandii