god這 Szwecji Du Gamla, Du Fria

Du gamla, du fria, du fj鄟lh鐷a Nord,
Du tysta, du gl輐jerika sk霵a!
Jag h鄟sar dig, v鄚aste land upp jord,
Din sol, din himmel, dina 鄚gder gr霵a.
Din sol, din himmel, dina 鄚gder gr霵a.

Du tronar p minnen fr幩 fornstora da'r,
d 酺at ditt namn fl鐷 饘er jorden.
Jag vet att du 酺 och du blir, vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill d i Norden.
Ja, jag vill leva, jag vill d i Norden.

Jag st輐s vill dig tj鄚a mitt 鄟skade land,
din trohet till d鐰en vill jag sv酺a.
Din r酹t, skall jag v酺na, med h嶓 och med hand,
Din fana, h鐷t den bragderika b酺a.
Din fana, h鐷t den bragderika b酺a.

Med Gud skall jag k鄝pa, f顤 hem och f顤 h酺d,
f顤 Sverige, den k酺a fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en v酺ld
Nej, jag vill leva jag vill d i Norden.
hymn Szwecji