Stosunek Polaków do członkowstwa w Unii Europejskiej - trend od 1994 r. do dziś (na bieżąco aktualizowane przez CBOS)
Źródło: www.cbos.pl

Stosunek Polaków do obecnego rządu - trend od 1993 r. do dziś (na bieżąco aktualizowane przez CBOS)
Źródło: www.cbos.pl

W maju 2006 r. CBOS przeprowadził ankietę dotyczącą opinii na temat stosunków Polski z Rosją, Ukrainą oraz Niemcami - naszymi 3 największymi sąsiadami. Ponadto szukano odpowiedzi, na którym państwie Polska może polegać, a którego powinna się obawiać. Zwraca uwagę fakt, iż 69% ankietowanych oceniło przyjazne stosunki Polski z Rosją jako możliwe, lecz równocześnie, aż 59% badanych wskazało na Rosję jako kraj którego Polska powinna się obawiać.
Najważniejsze wykresy Cały raport Źródło: www.cbos.pl

W maju 2006 r. CBOS przeprowadził ankietę dotyczącą postrzegania sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Poszukiwano także zależności pomiędzy wykształceniem oraz poparciem dla UE, a udzielanymi odpowiedziami.
Najważniejsze wykresy Cały raport Źródło: www.cbos.pl

W listopadzie 2005 r. CBOS przeprowadził sondaż dotyczący sympatii i antypatii w stosunku do innych nacji. Zwraca uwagę, iż najbardziej, wg wyników, nie lubimy Arabów z którymi mamy bardzo ograniczony kontakt. W raporcie podjęto próbę wyjaśnienia niektórych wyników oraz porównano je z rezultatami z poprzednich lat.
Najważniejsze wykresy Cały raport Źródło: www.cbos.pl

W lutym 2005 r. CBOS przeprowadził sondaż dotyczący opinii Polaków o imigrantach i uchodźcach politycznych. W raporcie zamieszczono wyniki tej samej ankiety przeprowadzanej w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry).
Najważniejsze wykresy Cały raport Źródło: www.cbos.pl

W listopadzie 2004 r., pół roku po przystąpieniu Polski do UE, CBOS przeprowadził sondaż dotyczący opinii o ewentualnym dalszym rozszerzeniu Unii. Pytano jakie kraje powinny zostać przyjęte w pierwszej kolejności oraz jakie czynniki powinny decydować o wyrażeniu zgody na akcesję nowego państwa.
Najważniejsze wykresy Cały raport Źródło: www.cbos.pl

We wrześniu 2004 r. CBOS przeprowadził ankietę dotyczącą stosunku Polaków do NATO oraz rozmieszczenia zagranicznych wojsk w Polsce. Pytano także o opinie związane z ewentualną instalacją amerykańskich baz na terenie naszego kraju.
Najważniejsze wykresy Cały raport Źródło: www.cbos.pl

M
E
N
U