Wyniki sondażu - poparcie Polaków dla przynależno¶ci Polski do NATO, lata 1999-2004

¬ródło: www.cbos.pl

Wyniki sondażu w sprawie stacjonowania w Polsce obcych wojsk

¬ródło: www.cbos.pl

Opinie o zmniejszeniu amerykańskich baz w Niemczech

¬ródło: www.cbos.pl

Opinie Polaków w sprawie potencjalnego rozmieszczenia amerykańskich instalacji wojskowych w Polsce

¬ródło: www.cbos.pl

Powrót do spisu raportów