Wyniki sondażu - czy Europa ¦rodkowa potrzebuje imigrantów?

¬ródło: www.cbos.pl

Wyniki sondażu - czy każdy imigrant powinien mieć prawo stałego osiedlenia się?

¬ródło: www.cbos.pl

Wyniki sondażu - czy kraje Europy ¦rodkowej powinny przyjmować uchodĽców politycznych?

¬ródło: www.cbos.pl

Powrót do spisu raportów