Wyniki sondażu - sympatia i niechęć Polaków do innych nacji

¬ródło: www.cbos.pl

Wykres prezentuacj±cy sympatię oraz niechęć Polaków do innych nacji

¬ródło: www.cbos.pl

Wyniki sondażu - zmiana sympatii Polaków do innych nacji w latach 1993-2005

¬ródło: www.cbos.pl

Wyniki sondażu - zmiana niechęci Polaków do innych nacji w latach 1993-2005

¬ródło: www.cbos.pl

Powrót do spisu raportów