Opinie Polaków w sprawie pojednania między Polakami, a Niemcami.

¬ródło: www.cbos.pl

Opinie Polaków w sprawie pojednania Polaków i Ukraińców.

¬ródło: www.cbos.pl

Opinie Polaków w sprawie partnerskich stosunków Rosji i Polski.

¬ródło: www.cbos.pl

Które państwa, staonwi± wg Polaków zagrożenia dla Polski

¬ródło: www.cbos.pl

Państwa, na których wg Polaków, możemy polegać

¬ródło: www.cbos.pl

Powrót do spisu raportów