Opinie Polaków dotycz±ce warunków przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej

¬ródło: www.cbos.pl

Opinie Polaków w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej w najbliższym czasie

¬ródło: www.cbos.pl

Opinie w sprawie przyjęcia konkretnych państw do UE

¬ródło: www.cbos.pl

Powrót do spisu raportów